Huurvoorwaarden

Huurkosten
De minimale huurperiode bedraagt zeven nachten. De huurkosten zijn inclusief gas, licht, water, wifi/internet, bed-, bad- en keukenlinnen. Per verblijf gelden eenmalige schoonmaakkosten. Bij eventuele schade of extra schoonmaakwerkzaamheden zullen de kosten worden verrekend worden met de waarborgsom, of achteraf in rekening worden gebracht.

Boeking
Het huren van de accommodatie kan uitsluitend per e-mail. De boekingsprocedure is als volgt.
Na uw aanvraag ontvangt u per e-mail een ingevulde huurovereenkomst en factuur. U wordt verzocht de door u ondertekende huurovereenkomst binnen één week te retourneren, alsmede de (aan)betaling over te maken op de rekening van Villa Isabella. De bankgegevens en het rekeningnummer staan op de factuur vermeld.
Uw boeking is pas definitief nadat wij de ondertekende huurovereenkomst en (aan)betaling hebben ontvangen. U ontvangt per e-mail een bevestiging dat uw boeking definitief is. Nadat de gehele huursom is voldaan, ontvangt u het telefoonnummer van de lokale beheerder en instructies voor de sleuteloverdracht.
Indien de huurovereenkomst, de aanbetaling of de resterende huursom niet tijdig is ontvangen behoudt Villa Isabella zich het recht voor om voor de betreffende periode een andere boeking aan te gaan.

Betaling
Indien de accommodatie wordt geboekt langer dan 42 dagen voor aanvang van de huurperiode:
– Aanbetaling van 30% van de huursom binnen één week na de boeking.
– Restantbedrag overgemaakt uiterlijk zes weken voor aankomst.
Indien de accommodatie wordt geboekt korter dan 42 dagen voor aanvang van de huurperiode:
– De gehele huursom moet in een keer worden voldaan.
Een niet-tijdige betaling geeft Villa Isabella het recht om de boeking te annuleren.

Annulering
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– langer dan 42 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30% van de huursom;
– van 30 tot en met 41 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom;
– korter dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: de gehele huursom.

Aantal personen
Het maximale aantal personen waarvoor de accommodatie kan worden gebruikt staat op de website en in de huurovereenkomst vermeld. Gebruik door meer personen is niet toegestaan, tenzij dit door Villa Isabella in de huurovereenkomst is bevestigd.

Aankomst en vertrek
Flexibele dagen van aankomst en vetrek zijn mogelijk. Op de dag van aankomst is het appartement in principe vanaf 16.00 uur beschikbaar. Eerdere aankomst is op aanvraag mogelijk. Informeer hiernaar bij uw boeking.
U ontvangt instructies voor de sleuteloverdracht. In het appartement ligt een uitgebreide informatiemap, maar u kunt altijd informatie vragen bij de eigenaar.
Op de datum van vertrek dient het appartement voor 10.00 uur te worden verlaten.

Verzekeringen
Wij maken u erop attent dat het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid valt.

Inrichting, schoonmaak appartement
Villa Isabella is privé-eigendom. De inrichting en de staat van onderhoud is goed. De accommodatie voldoet aan de wettelijke normen. Alle verblijven worden schoon en ordelijk aan u overgedragen. Bij klachten moet u zich binnen 24 uur na aankomst in verbinding stellen met de beheerder of eigenaar. Na afloop van de huurperiode verwachten wij dat u deze ook weer schoon en ordelijk aflevert.

Aansprakelijkheid
Villa Isabella is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door diefstal, ongeval of letsel aan personen of goederen, ongeacht de oorzaak van het voorval. Evenmin is Villa Isabella aansprakelijk te stellen voor enig voorval veroorzaakt door nalatigheid.
Ondanks de zorgvuldigheid die bij het samenstellen van de website is betracht, kan Villa Isabella niet garanderen dat de informatie compleet, actueel of correct is. Villa Isabella accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies van welke aard dan ook, die kan ontstaan door keuzes of besluiten die worden genomen op basis van informatie op deze website.

De informatie en de afbeeldingen op de website zijn beschermd onder copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder schriftelijke toestemming van Villa Isabella mag niets van deze website worden opgeslagen, gereproduceerd of op andere wijze worden hergebruikt.

Villa Isabella
Bagni di Lucca
Italia